Yardımcı Sayfalar
Ara
  • Hediye Kart Seç
  • Teslimat
  • Ödeme

Karaca Hediye Kartı

Bazı hediyelerin yeri başka, diğer tüm hediyeler için Karaca!
Sevdiklerinize Karaca Hediye Kartı hediye edin, kendi hediyesini kendisi seçsin!
Özel günlere göre farklı hediye kartları için seçim yapabilirsiniz

Hediye Baremi Seçiniz


Hediye gönder butonuna bastığınızda karşınıza adres ve ödeme bilgilerinizi doldurarak hediye kartı işlemlerinizi tamamlayabileceğiniz ekran gelecek
Hediye Kartı Nasıl Kullanılır ?
Hediye Kartını ister web sitemizden ister mağazalarımızdan satın alabilirsiniz.

Hem mağaza alışverişinde hem de karaca.com web alışverişinde tüm ürün kategorilerinde kullanılabilen Hediye Kartı için yüklemek istediğiniz tutarı baremlerden seçebilir veya tamamen kendi isteğinize göre belirleyebilirsiniz.

Hediye Kartı satın alındığı anda kullanıma hazırdır.

Hediye Kartı’nı kendi adresinize isteyebilir veya hediye edeceğiniz kişinin adresine gönderip sürpriz yapabilir ve gönderimle ilgili bilgiyi kendi Karaca hesabınızdan takip edebilirsiniz.

Karaca Hediye Kartı Kullanım Hüküm ve Koşulları

KARACA HEDIYE KARTI KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARI

1. Hediye kart kullanıcısı, (“Kart Hamili”) Karaca Hediye Kartını (“Kart”/”Hediye Kartı”) kullanarak hüküm ve şartlara riayet etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Hediye kartının, kart kullanıcısının iradesiyle ya da iradesi dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde kartı kullanan üçüncü kişiler de işbu hüküm ve şartlara tabi olacaklardır.

2. Hediye Kartı, Karaca Grup Şirketler bünyesinde yer alan Karaca, Karaca Home, Emsan, Cookplus, Homend, Kaşmir Halı ve Pera Bulvarı’nın fiziksel mağazalarında satılan ürünler ve/veya internet sitesi ve mobil uygulamalarında online olarak satılan ürünlerin satın alımında geçerlidir. Bu maddede sayılan grup şirketler, işbu Hediye Kartı Kullanım Hüküm ve Koşulları’nda bundan böyle hep birlikte “Karaca Grup Şirketi” olarak anılacaktır.

3. Hediye Kartı’nı satın alırken, gönderirken veya kullanırken bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz Hediye Kartı’nın oluşturulması, hediye edeceğiniz kişiye iletilmesi ve Kart’ın doğru kişi tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili Karaca Grup Şirketi tarafından işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Hediye Kartı’nın geçerli olduğu mağazalarımıza ve size bu hizmeti sunabilmek için destek aldığımız iş ortaklarımıza 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan “Hediye Kartı Aydınlatma Metni” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

4. Hediye Kartı, kartı düzenleyenin mülkiyetindedir. Fiziksel mağazalardan satın alınan kartların mülkiyeti, kartı düzenleyen Karaca Grup Şirketi’ne (Karaca, Karaca Home, Emsan, Homend, Kaşmir Halı veya Pera Bulvarı), online olarak internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden satın alınan kartların mülkiyeti ise kartı düzenleyen Cookplus E Ticaret Anonim Şirketi’ne (VKN: Şişli Vergi Dairesi / 7340658907) aittir. Kart hamili kartın sadece geçici malikidir. İşbu kartın kaybolması halinde, takip edilmesi, iptal edilmesi ve iadesi olanaklı değildir. Kart hamili, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması için varsa doğrulama amaçlı kullanılacak bir kod numarası, CVV, şifre veya başka bir yöntem için gerekli bilgileri güvenli bir şekilde koruması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri alması gerekmektedir.

5.Kartın ön yüzünde 16 haneli Kart Numarası, arka yüzünde ise 3 haneli CVV kodu yer almaktadır. CVV kodu kazınabilir alan olup, ilk kullanımdan önce ilgili alanın kazınarak kart bilgisinin doğrulanması gerekmektedir. CVV alanı önceden kazınmış, tahribata uğramış kartları satın almayınız. Tarafınıza teslim edilen kartın CVV alanında tahribat mevcut olması veya herhangi bir şekilde kartın kullanımında sorun yaşamanız halinde lütfen derhal Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.

6. Kartın kaybolması, çalınması, 3. kişilere kullandırılması halinde sorumluluk kart hamiline aittir. Kayıp veya çalınma halinde, kartta mevcut bedel hiçbir şart altında iade edilmeyecek veya yeni bir kartla değişim yapılmayacaktır. Söz konusu durumlarda, satış fişinin veya karta dair ödeme fişinin ibraz edilmesi; kartın değiştirilmesi veya bedelinin iadesi ile ilgili herhangi bir hak sunmaz. Karaca Grup Şirketi’nin yetkisiz ya da çalıntı kart kullanımından sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanuna aykırı yöntemlerle elde edilen kartlar geçersiz sayılacak; ürün satın almak için kullanılmayacak ve söz konusu kartların bedeli iade edilmeyecektir.

7. Karaca Grup Şirketi, kartın bozulması, tahrip edilmesi, yetkisiz veya usulsüz olarak içeriğinin veya bakiyesinin değiştirilmesi, fiziksel zarar görmesi ya da kart bilgilerinin okunamaması hallerinde, mağazalardaki veya satış kanallarındaki personelin veya sistemin bu kartı kabul etmemesi ile ilgili haklarını açıkça saklı tutmaktadır ve bu gibi hallerde kart geçersiz olacak ve bakiyesi kullanılamayacaktır.

8. Kart; sadece Türkiye’de geçerli olup, Kart hamili tarafından Karaca Grup Şirketleri’nin tüzel kişiliğinden bağımsız üçüncü kişilerin (Franchise, Bayi vb.) mağazaları istisna kalmak kaydıyla geçerli olduğu tüm Karaca Grup Şirketi mağazalarında ya da internet sitesi ve mobil uygulamalarında online olarak satışa sunulan ürünleri satın almak için peşin bir ödeme şekli olarak kullanılabilir. Karaca Grup Şirketi, kartın kullanılabileceği ülkeleri, mağazaları, ürünleri veya satış kanallarını herhangi bir duyuru yapmadan herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

9. Kart hamili, kart özelliklerinin kart başvurusu gerçekleştikten sonra değiştirilemeyeceğini, kartı hiçbir şekilde kopyalamayacağını, fotokopisini çekmeyeceğini, görüntü ve/veya bilgilerini 3. taraflarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık halinde doğabilecek zararlardan Kart hamili tek başına sorumlu olacaktır.

10. Kart bedeli, Karaca Grup Şirketi mağazalarında ya da internet sitesi ve mobil uygulamalarında kabul edilen herhangi bir ödeme yöntemi ile ödenebilir. Hediye Kartlarının başka bir Hediye Kart vasıtasıyla ödenmesi mümkün değildir.

11. Hediye kartları, nakit itfa değerine sahip değildir ve nakit karşılığında değiştirilemez yahut satın alırken karta yüklenmiş değerin herhangi bir kısmı üzerinden, herhangi bir nakit avans verilemez. Karta yüklenen tutarın nakde çevrilmesi, ciro edilmesi veya başka bir karta yüklenmesi söz konusu değildir. Kartın kalan bakiyesi iade edilemez. Kart, toplam tutar bitirilene kadar kart hamilinin istediği sıklıkta kullanılabilir.

12. Kartın başlangıç değeri verilmiş olduğu tarihte sahip olduğu değerdir. Kart için Karaca Grup Şirketi tarafından belirlenen alt ve üst limitler arasında peşin ya da kredi kartından tek çekimle yükleme yapılabilir ve bu limitler haricinde yükleme yapılamayacaktır. Hediye Kartına taksitli yükleme yapılamayacaktır. Hediye Karta yapılan yüklemelerde, Karaca Grup Şirketi kayıtlarındaki tutarlar esas alınacaktır. Hediye kartlar, bir kredi kartı, harcama kartı, çek, garanti kartı ya da borç kartı olmayıp, hediye kart bakiyesi herhangi bir faiz kazanmayacaktır

13. Üzerinde herhangi bir harcama hareketi bulunmayan Kartların iadesi Kart’ı satın alan kişiye (“Kart Alıcısı”) aşağıdaki koşullara bağlı olarak ve belirtilen yasal süre daima gözetilerek kabul edilecektir:

A - Karaca Grup Şirketi’ne ait internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden satın alınan Kart, Kart’ın teslim alındığı tarihten itibaren 14 (ondört) takvim günü içinde iade edilebilir. Mağazalardan satın alınan Kart’ların herhangi bir sebeple iadesi veya iptali mümkün değildir.

B - Kart için ödenen bedel, kartı satın almak için kullanılan ödeme yönteminin aynısı kullanılarak iade edilecektir. Söz konusu iade için, orijinal satış̧ fişi ya da iade belgesi ve uygun olduğu hallerde ödeme kartı ve ödeme makbuzu ibraz edilecektir.

14. Kartta kalan bakiye, Kart ile yapılan tüm satın almalarda, Karaca Grup Şirketi mağazasından yapılan satın almalar için tanzim edilen kasa fişinde ya da Karaca Grup Şirketi internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan satın almalar için sipariş̧ verildiğinde sunulan bilgiler arasında yer alır. Kartta kalan bakiye Karaca Grup Şirketi mağazasında ya da internet sitesinden kontrol edilebilir. Satın alma bedelinin Kart üzerindeki kalan bakiyeyi aştığı durumlarda, fark, Karaca Grup Şirketi mağazaları veya internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden, alışveriş kredisi hariç olmak üzere kabul edilen diğer ödeme araçları ile ödenebilir.

15. Herhangi bir Karaca Grup Şirketi mağazasından Kart ile satın alınan ürünler, sözü edilen mağazalardan satın alınan diğer tüm ürünler gibi genel satın alma şartları ve koşullarına tabi olacaktır. Karaca Grup Şirketi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden Kart ile satın alınan ürünler de söz konusu internet sitesinde belirtilen satın alma şartları ve koşullarına tabi olacaktır.

16. Karaca Grup Şirketi mağazalarından Kart ile satın alınan ürünler için; ürünün orijinal ambalajında fatura/fiş ibrazı ile 30 (otuz) gün içerisinde değişim yapılması mümkündür. Karaca Grup Şirketi’ne (Karaca, Karaca Home, Emsan, Cookplus, Homend, Kaşmir Halı veya Pera Bulvarı) ait internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden Kart ile satın alınan ürünler için; ürünün teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde mevzuata uygun şekilde cayma hakkı kullanılabilir.

17.Yalnızca Kart bakiyesi kullanılarak satın alınan ürünler için iade talebi söz konusu olması halinde, para iadesi gerçekleştirilmeyecek; ancak alışverişte kullanılan hediye Kartına dolum yapılması mümkün olabilecektir. Hem Kart bakiyesi hem de kredi/banka kartı kullanılarak satın alınan ve birden fazla ürün içeren siparişlerde, ürünlerden bir veya birkaçı için iade talebi söz konusu olması halinde, ücret iadesi kredi/banka kartı önceliklendirilerek yapılır. Bu hallerde, iade talebiniz alınırken toplam sipariş tutarının ne kadarının Kart’a dolum yoluyla iade edileceği, ne kadarının kredi/banka kartına iade edileceği konusunda bilgilendirilirsiniz.

18. Kart, mağazadan satın alınan Kart için satın alma tarihinden itibaren, internet sitesi üzerinden satın alınan Kart için Kartın alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıllık bir süre için geçerlidir. Geçerlilik süresi sona erdikten sonra Kart yenilenmez, mal satın almak için kullanılamaz veya Kartta kalan kullanılmamış̧ bakiye talep edilemez. Bakiye kullanım süresi dolmadan yapılacak yükleme ve harcama işlemleri, bakiye kullanım süresinin uzatılmasını sağlayacaktır. Söz konusu süre aşıldığında silinen bakiyeler hiçbir şekilde iade edilmeyecek ve Kartın sahibi tarafından hiçbir talepte bulunulamayacaktır. Hiçbir durumda söz konusu Kartta bulunan bakiye nakit veya başka bir ödeme şekli yoluyla kartın hamiline iade edilmeyecektir. Hediye Kartının bakiyesi tükendiğinde, kart bir daha kullanılmayacaksa Karaca Grup Şirketi mağazasına iade edilmelidir.

19. Hediye Kartı, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden satın alındığında;

1. Sistem aksaklıkları ve yetersizlikleri halinde;

2. Sistemsel sorunlar sebebiyle meydana gelebilecek olan bilgilerin ve verilerin iletilmesinde gecikme olması ya da bilgilerin ve verilerin kaybolması;

3. Kartı satın alan tarafından verilen, Kartın alıcısına ait detayların hatalı olması;

4. Kartın belirtilen e-posta adresine teslim edilmemesi ya da

5. Karaca Grup Şirketleri tarafından gönderilen e-postanın spam ya da istenmeyen e-posta olarak görülmesi durumu dahil olmak üzere Karaca Grup Şirketi’nin kontrolü dışındaki nedenlerle söz konusu kartın asıl alıcısı tarafından alınmamasından ya da gecikmeli alınmasından Karaca Grup Şirketi sorumlu olmayacaktır.

20. Kart, Kartı tanzim eden önceden yazılı izin vermedikçe Kartı tanzim eden dışındaki herhangi bir üçüncü tarafça pazarlanan ürün ve hizmetlerin reklamının yapılması ya da tanıtılması amaçlarına yönelik olarak kullanılmayacaktır.

21. Karaca Grup Şirketi, Hediye Kartı hüküm ve şartlarını herhangi bir zamanda aşağıdaki nedenlerin bir ya da daha fazlasının gerçekleşmesi durumunda, işbu Karaca Hediye Kartı hüküm ve koşullarının tadil edilmiş halini internet sitesinde ilan etmek suretiyle tek yanlı şekilde değiştirebilir;

1. Mevcut sistemlerin güncellenmesi, piyasa şartları, metot değişiklikleri veya hizmet güncellemelerinin, iyileştirmelerinin mevcudiyeti,

2. Karaca Grup Şirketi tarafından gerekli görülebilecek herhangi bir durum,

2. Değişen mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması.

22. Kartın satın alınması ve/veya kullanılması, Kartın satın alınması esnasında müşteriye sunulan ve aynı zamanda herhangi bir Karaca Grup Şirketi mağazasında ve/veya internet sitesi ve mobil uygulama üzerinde de yer alan bu şart ve koşuların kesin kabulünü gerektirmektedir. Karaca Grup Şirketi, işbu kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme ve ilgili programı iptal etme hakkını saklı tutar.